ebook Rozwiązania zadań z sieci komputerowych - Jerzy Kluczewski

Rozwiązania zadań z sieci komputerowych

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z SIECI KOMPUTEROWYCH jest uzupełnieniem książki pt. ZBIÓR ZADAŃ Z SIECI KOMPUTEROWYCH. Stanowi ona kompletny zestaw rozwiązań zagadnień problemowych przedstawionych w powiązanej pozycji. Wśród rozwiązań możemy znaleźć, wypełnione karty pracy ucznia/studenta wraz z przykładowymi wnioskami. Książka przeznaczona jest dla nauczycieli szkół średnich na kierunku: TECHNIK INFORMATYK oraz wykładowców uczelni kierunków IT o specjalizacji SIECI KOMPUTEROWE. Wszystkie proponowane rozwiązania w postaci gotowych kart pracy oraz rozwiązanych problemów symulacyjnych w programie Packet Tracer stanowią dodatek, dla każdego posiadacza książki, które można pobrać wprost z serwera naszego wydawnictwa. ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z SIECI KOMPUTEROWYCH, zgodnie z zawartością bliźniaczej pozycji, która mieści zbiór scenariuszy zadań do wykonania, zawiera następujące zagadnienia: • tworzenie różnych rodzajów topologii sieci, • konfigurowanie i badanie adresacji IPV4 i IPV6, • bezklasowa metoda przydzielania adresów statycznych adresacji IPV4, • tworzenie prostej sieci bezprzewodowej oraz przewodowej, • badanie procesu enkapsulacji i dekapsulacji, • badanie protokołów ARP, ICMP, CDP, DNS, • badania struktur ramek Ethernet 802.3, Ethernet II, 802.1Q, • konfigurowanie tras statycznych IPV4 i IPV6, • konfigurowanie i badanie statycznych tras zapasowych, • konfigurowanie wymiany tras między obszarami routingu EIGRP, OSPF, RIP, • konfigurowanie DHCP na routerze bezprzewodowym, kilku serwerów DHCP, • przyporządkowanie adresów IP na podstawie adresów MAC, • konfigurowanie dwóch routerów DHCP dla dwóch sieci, • konfigurowanie protokołu DHCP SNOOPING, • konfigurowanie i badanie protokołów RADIUS, NTP, NETFLOW, VTP, • tworzenie wielopoziomowej topologii fizycznej, elementy sieci strukturalnej, • tworzenie VLANów oraz ich konfigurowania, • badanie statycznej i dynamicznej translacji adresów IP, • filtrowanie ruchu FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IP, DNS, za pomocą ACL, • konfigurowanie wirtualnej sieci prywatnej VPN. Autorem książki jest Jerzy Kluczewski, długoletni instruktor Akademii CISCO CCNA. W swoim dorobku autorskim posiada już kilka publikacji książkowych na temat symulatora Packet Tracer. Swoje doświadczenie zdobywał podczas pracy w przemyśle, obecnie jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj