ebook Rozprzestrzenialne media - Henry Jenkins,Sam Ford,Joshua Green

Rozprzestrzenialne media

„Co się nie rozprzestrzenia – umiera” – tak ideę rozprzestrzenialnych mediów ujmują autorzy książki. Szukając odpowiedzi na pytanie, jak funkcjonują media, Henry Jenkins, Sam Ford i Joshua Green mówią o dzisiejszych możliwościach rozpowszechniania idei oraz o tym, jak wpływa to na życie społeczno-kulturowe, biznes, politykę, a także na nasze codzienne funkcjonowanie. Odwołując się do licznych przykładów, autorzy badają, jakie cechy informacji sprawiają, że ludzie chcą ją rozprzestrzeniać, jaką ma to dla nich wartość, a także co sprawia, że po udostępnione treści sięgają inni. Rozprzestrzenialne media to lektura obowiązkowa nie tylko dla medioznawców i kulturoznawców ale także dla praktyków zatrudnionych w mediach, marketingu i przemyśle teleinformatycznym oraz wszystkich użytkowników sieci zainteresowanych kulturą. „Rozprzestrzenialne media są teraz dosłownie i w przenośni w twoich rękach. Zrób z nimi, co uważasz za stosowne. Przeczytaj tę książkę; debatuj o niej; skrytykuj ją; wyrzuć do kosza. Przede wszystkim jednak podejmij dyskusję.” Z rozdziału Jak czytać tę książkę?Przedmowa do wydania polskiego 7 Podziękowania 19 Jak czytać tę książkę? 23 Wprowadzenie. Dlaczego media się rozprzestrzeniają? 33 Rozdział 1. Web 2.0 – co poszło nie tak 97 Rozdział 2. Ponowna wycena tego, co zostało 149 Rozdział 3. Wartość zaangażowania 187 Rozdział 4. Na czym polega uczestnictwo, które ma znaczenie? 245 Rozdział 5. Projektowanie w służbie rozprzestrzenialności 305 Rozdział 6. Zdobywanie zwolenników dla mediów niezależnych 353 Rozdział 7. Myśląc transnarodowo 395 Podsumowanie 437 Bibliografia 457 Indeks 489 O Autorach 511

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj