ebook Rozliczanie zleceniobiorców w 2016 roku - 13 praktycznych przykładów - zbiorowa Praca

Rozliczanie zleceniobiorców w 2016 roku - 13 praktycznych przykładów

Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca, który wykonuje 2 umowy i z tytułu każdej z nich otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z obydwu tych umów. Ta zasada ma zastosowanie również do emerytów i rencistów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj