ebook Rozliczanie VAT przy sprzedaży usług za granicę - Tomasz Krywan,Rafał Kuciński

Rozliczanie VAT przy sprzedaży usług za granicę

Podatnicy często sprzedają usługi za granicę, co powoduje określone skutki w VAT. Publikacja wskazuje, jak prawidłowo ustalić miejsce świadczenia takiej usługi, jak udokumentować sprzedaż usługi za granicę, jak zaewidencjonować „eksport usług” za pomocą kasy fiskalnej oraz jak ująć ją w deklaracji VAT i VAT UE.

Korzyści dla Ciebie: Dzięki tej publikacji dowiesz się – krok po kroku jak rozliczać VAT przy sprzedaży usług za granicę.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj