ebook Równość w prawie administracyjnym - Jerzy Korczak,Piotr Lisowski

Równość w prawie administracyjnym

\n\nMonografia dokumentuje dorobek siódmych Krakowsko-Wrocławskich Spotkań Naukowych Administratywistów. Wzięli w nich udział pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. \n\nKsiążka obejmuje artykuły związane z problematyką równości w prawie administracyjnym. Pogrupowano je w cztery części: począwszy od zagadnień ogólnych, poprzez ukazanie równości w prawie materialnym i ustrojowym, aż do zagadnień procesowych. \n\nPublikacja dostarcza wielu cennych przemyśleń zarówno dla podmiotów administrowanych, jak i administrujących, dzięki czemu potwierdza złożoność materii charakterystycznych dla nauki prawa administracyjnego. \n\n Adresaci:\nKsiążka jest przeznaczona dla pracowników naukowo-dydaktycznych, sędziów, adwokatów i radców prawnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj