ebook Rosyjska geopolityka a wojna informacyjna - Leszek Sykulski

Rosyjska geopolityka a wojna informacyjna

Książka poświęcona jest rosyjskiej geopolityce i jej wpływowi na metody prowadzenia walki informacyjnej przez Federację Rosyjską. Manipulowanie informacją i kształtowanie pożądanych poglądów u odbiorców w celu poszerzenia stref wpływu to wojna informacyjna, będąca elementem wojny hybrydowej. Rosja jest wzorowym przykładem państwa, które ją wykorzystuje. Autor tłumaczy współczesną geopolitykę wraz z obudową teoretyczną (m.in. przydatny słowniczek pojęć) i jej genezą – w kontekście historycznym. Publikacja jest zwięzłą monografią, która koncentruje się na związku między geopolityką jako dziedziną wiedzy uprawianą w Rosji teoretycznie, a jedną z form realizacji celów politycznych, jaką jest walka informacyjna. Celem publikacji jest zainicjowanie głębszych badań nad związkami badań i doktryn geopolitycznych, a teorią i praktyką walki informacyjnej. Autor przedstawi istotne zagadnienia i stara się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania np.: - Czym jest rosyjska geopolityka? - W jaki sposób jest uprawiana? - Jakie główne cele strategiczne kreślą rosyjscy geopolityce? -Jakie zależności występują między celami geopolitycznymi Rosji a rosyjską walką informacyjną? - Jak wyglądają przykładowe narzędzie rosyjskiej wojny informacyjnej? Wstępne kompendium wiedzy dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych na kierunkach społecznych i humanistycznych, służb mundurowych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Interesująca lektura dla zainteresowani polityką zagraniczną, relacjami z Rosją. "Tematyka podjęta przez Autora jest niezmiernie doniosła poznawczo i politycznie, gdyż wojna informacyjna prowadzona przez władze Kremla jest istotnym instrumentem ideologicznym, propagandowym i strategicznym umożliwiającym realizowanie długofalowych celów politycznych na arenie międzynarodowej." prof. dr hab. Piotr Eberhardt, Polska Akademia NaukWstęp 7 Rozdział 1 Geopolityka jako szkoła badawcza w naukach społecznych 13 1.1. Geopolityka jako szkoła myślenia o polityce globalnej 13 1.2. Tellurokracja versus talassokracja – główny paradygmat (rosyjskiej) geopolityki 15 Rozdział 2 Rosyjskie „myślenie przestrzenią” – geneza i teraźniejszość 21 2.1. Odrodzenie geopolityki w Rosji 21 2.2. Dziedzictwo Bizancjum 23 2.3. Geneza rosyjskiej geostrategii 31 Rozdział 3 Współczesny wymiar rosyjskiego myślenia geopolitycznego 37 3.1. Triada doktrynalna – eurazjanizm, okcydentalizm, izolacjonizm 37 3.2. Eklektyzm imperiologiczny i „nowy konserwatyzm” 45 3.3. Aleksander Dugin – jego rola w rozwoju geopolityki rosyjskiej po 1991 r. 53 Rozdział 4 Istota siły rosyjskiej 65 4.1. Rola „biurokracji siłowej” w rosyjskiej walce informacyjnej 65 4.2. Trzy kręgi władzy w Rosji 73 4.3. Proliferacja przestrzeni a militaryzacja kultury – rosyjska soft power 76 Rozdział 5 Geopolityka jako instrument wojny informacyjnej 80 5.1. Wojna informacyjna 80 5.2. Metody walki informacyjnej 86 5.3. Rola walki informacyjnej w rosyjskiej teorii wojny nieliniowej 101 5.4. Globalny Sojusz Rewolucyjny jako przykład instrumentu rosyjskiej walki informacyjnej 119 Podsumowanie 132 Słownik pojęć 136 Literatura 140 Indeks nazwisk 153

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj