ebook Rosyjska flota wojenna na Bałtyku w latach 1905-1917 - Marek Herma

Rosyjska flota wojenna na Bałtyku w latach 1905-1917

Autor podjął próbę odpowiedzi na pytania: Czy „Wielki program” rozbudowy rosyjskiej marynarki wojennej, w którym kluczowe miejsce wyznaczono Flocie Bałtyckiej, był realizowany? Jakie były koncepcje strategiczno-operacyjnego wykorzystania Floty Bałtyckiej oraz determinanty jej budowy przed wybuchem pierwszej wojny światowej? Jaką rolę odegrała rosyjska flota na Bałtyku podczas Wielkiej Wojny? Rozwiązanie postawionych problemów badawczych umożliwiła autorowi kwerenda w Rosyjskim Państwowym Archiwum Marynarki Wojennej w St. Petersburgu.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj