ebook Rodzic jako przywódca stada. Pełne miłości przywództwo w rodzinie - Jesper Juul

Rodzic jako przywódca stada. Pełne miłości przywództwo w rodzinie

Jak matka i ojciec mogą być wspólnie przywódcami swojego stada? Jakie wartości pomagają w byciu dobrym przywódcą? Dlaczego ważna jest godność każdego członka rodziny? Czego możemy nauczyć się od dzieci? Co to znaczy: zdrowe i silne dziecko? Cała władza w rodzinie należy do rodziców. Dzieci potrzebują przywództwa, ponieważ brakuje im jeszcze doświadczenia i siły wewnętrznej, żeby samemu decydować o sobie. Jak jednak korzystać z władzy rodzicielskiej, żeby nie ranić dziecięcych uczuć i nie naruszać ich granic? Jesper Juul pokazuje, że kluczowe są tutaj wartości, jakimi kierują się dorośli. Czy ważna jest dla nas autentyczność? Czy uczciwie bierzemy odpowiedzialność za swoje błędy? Czy uważamy dziecko za kogoś równego sobie pod względem godności osobistej? Czy szanujemy jego uczucia, marzenia i granice tak samo jak swoje? Nie można wychować silnego i zdrowego człowieka, jeśli nie dba się o jego siłę i zdrowie już w dzieciństwie. Chodzi przede wszystkim o poczucie własnej wartości, które stanowi najlepszą barierę wewnętrzną przeciw zagrożeniom współczesnego świata. To jednak oznacza, że już w domu rodzinnym musimy wcielać w życie wartości, które wspierają rozwój dziecięcej integralności. A to nakłada określone warunki na nasze przywództwo w rodzinie.SPIS RZECZY Wprowadzenie DZIECI POTRZEBUJĄ ODPOWIEDZIALNYCH DOROSŁYCH Nowe spojrzenie na autorytet Przejąć odpowiedzialność Poczucie własnej wartości – eliksir życia Uczenie się od siebie nawzajem MOŻECIE ZAUFAĆ SWOJEMU DZIECKU Każde dziecko chce współdziałać Uważność i empatia PRZYWÓDCA STADA I JEGO WEWNĘTRZNE.DZIECKO Kim jestem? MĘSKIE I KOBIECE PRZYWÓDZTWO Spojrzenie wstecz BYĆ KOBIETĄ I MATKĄ Przezwyciężyć lęk przed egocentryzmem Miłość, która nie niszczy Osobista integralność i prawo mówienia NIE Czy warto być grzeczną dziewczynką Matki i córki GDZIE SĄ MĘŻCZYŹNI? GDZIE SĄ OJCOWIE? Razem jesteśmy silniejsi CO WŁADZA MA WSPÓLNEGO Z PRZYWÓDZTWEM Paradoks władzy PRZYSZŁOŚĆ TWOJEGO DZIECKA JEST TERAZ! Czego chcecie jako rodzice? Co możemy zrobić? Być prawdziwie osobistym WARTOŚCI, KTÓRE TWORZĄ PRZYWÓDCĘ Wartości w rodzinie i partnerstwie Równa godność – wzajemne dostrzeganie i traktowanie siebie poważnie Integralność – osobiste granice, potrzeby i wartości Autentyczność, bez której ludzkie relacje nie mogą kwitnąć Odpowiedzialność – człowiek wobec siebie i swojej społeczności NASZE WIELKIE ZŁUDZENIE KOLEKTYWNEGO DOPASOWANIA Co to znaczy: silne dziecko? Powiedzieć TAK samemu sobie PUŁAPKI NA PRZYWÓDCÓW STADA Styl neoromantyczny – harmonia ponad wszystko Rodzinny curling dla małych książąt i księżniczek Droga najmniejszego oporu Totalna kontrola Dziecko jako projekt PRZYWÓDZTWO W WERSJI LIGHT – NASTOLATKI I DOROSŁE DZIECI

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj