ebook Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy 8 (2015) -

Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy 8 (2015)

"Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy" ukazują się od 2008 roku i już znajdują się na prestiżowej ministerialnej liście polskich i zagranicznych czasopism naukowych. "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy" pragną poinformować, iż czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journal Master List, której wynikiem jest przyznana punktacja Index Copernicus Value (ICV). Na łamach "Roczników Ekonomicznych KPSW" zamieszczane są oryginalne prace naukowe w ramach: Rozpraw i studiów (artykuły naukowe, sesje), Materiałów z badań oraz Miscellanea (recenzje, streszczenia rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, sprawozdania z konferencji, kroniki) o treściach ekonomicznych i socjoekonomicznych z następujących grup tematycznych: makroekonomia, polityka gospodarcza i regionalna, mikroekonomia, zarządzanie, zastosowanie metod ilościowych w ekonomii (ekonomia matematyczna, statystyczna, ekonometria), historia myśli ekonomicznej, historia gospodarcza. Wszystkie prace są recenzowane przez specjalistów z wiodących ośrodków w kraju. Pierwotną wersją czasopisma począwszy od 2010 roku jest wersja papierowa.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj