ebook Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym - Michał Kurowski

Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym

Monografia kompleksowo opisuje praktyczne zagadnienia fundamentalnej w procesie karnym instytucji aktu oskarżenia. Omawia problematykę dyspozycyjności stron czynnych (oskarżycieli: publicznego, posiłkowego i prywatnego) dotyczącą uprawnienia do modyfikowania zakresu działania skargi zasadniczej. Zawiera także argumenty sformułowane na podstawie teorii procesu karnego, systematyzuje wiedzę, wprowadza nowe nieopisane uprzednio instytucje i ukazuje je w nowym świetle. Autor łączy płaszczyznę prawa karnego procesowego w bardzo szerokim ujęciu (obejmującym: prawo wykroczeń, prawo skarbowe, postępowanie wobec nieletnich oraz tryby szczególne, tj. postępowanie przyspieszone czy postępowanie przed sądami wojskowymi) z zagadnieniami prawa karnego materialnego (takimi jak: tożsamość czynu, czyn ciągły, czyny współukarane), omawia zagadnienia związane z uprawnieniami oskarżyciela publicznego dotyczącymi cofnięcia aktu oskarżenia, jak również: sytuacje, w których podmiot ten odstępuje od oskarżenia po wcześniejszej wymuszonej ingerencji w ściganie przestępstw prywatnoskargowych, instytucje związane w uprawnieniami oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego w zakresie odstąpienia od oskarżenia. Adresaci: Główni odbiorcy książki to prawnicy praktycy: prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, a także pracownicy finansowych organów postępowania przygotowawczego. Zainteresuje również pracowników naukowych i wykładowców przedmiotu postępowanie karne.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj