ebook Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych - Anna Borysewicz

Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych

Kompleksowe opracowanie, w którym zostały przedstawione zasady reprezentacji w spółkach handlowych oraz cywilnych. W książce m.in.: - treść pełnomocnictwa i prokury - zasady reprezentacji przez organy i osoby upoważnione - prawa i obowiązki pełnomocnika oraz prokurenta - odpowiedzialność pełnomocnika oraz prokurenta za przekroczenie granic umocowania - zasady reprezentacji w okresie likwidacji spółki. Dodatkowo wzory przydatnych dokumentów w wersji edytowalnej w dołączonym do e-booka suplemencie elektronicznym. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, a instrukcja postępowania została zamieszczona w e-booku. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj