ebook Repetytorium z postępowania korekcyjnego - Teresa Całka-Lizis

Repetytorium z postępowania korekcyjnego

Brak na rynku opracowania stanowiącego kompendium wiedzy teoretycznej z adekwatnymi działaniami praktycznymi – z jednej strony – oraz trudności obserwowane w realizacji procesu dydaktycznego, jakie napotykają studenci – z drugiej – skłoniły mnie do przygotowania niniejszego podręcznika, który – mam nadzieję – ułatwi zainteresowanym dobór ćwiczeń adekwatnych zarówno do treści wynikającej z toku, jak i specyfiki wady. Pomoże zwiększyć efektywność działań korekcyjnych przez dobór odpowiednich pozycji korekcyjnych już od pierwszych minut zajęć w części organizacyjnej, poprawi spójność pomiędzy zadaniami lekcji i zawartymi w niej ćwiczeniami. Przyjęto pewien przemyślany schemat, według którego przedstawiono istotę wady, charakterystykę anatomopatologiczną, testy funkcjonalne i pomiary przydatne w diagnozowaniu danej wady, najważniejsze zadania postępowania korekcyjnego wynikające konsekwentnie z istoty wady wraz z uwagami merytorycznymi zawartymi w hasłach „Pamiętaj”, „Uwaga” „Poleca się”, jak również wskazania i przeciwwskazania. Czytelnik w jednym miejscu znajdzie więc informacje przydatne w komponowaniu konspektów. Każda wada została również przez autorkę w ten sam sposób zaprezentowana wraz z przykładowymi konspektami, w których wykorzystano jako pomoce taśmę thera-band i piłkę terapeutyczną. Pod każdym konspektem zamieszczono zadania dla czytelnika, których rozwiązanie pomoże mu wyrobić sobie pewien styl analizy interpretacyjnej, co w konsekwencji rozwinie i ubogaci działania korekcyjne. Wszystkie konspekty zostały opracowane na podstawie jednego – tego samego – toku podstawowego zajęć z gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej, który jest tokiem uniwersalnym, łatwym do zapamiętania ze względu na konstrukcję i możliwym do zastosowania w każdej wadzie, jak i w każdych warunkach. Autorka planuje przygotować drugą część opracowania, zawierającą konspekty z uwzględnieniem pozostałych toków, które zamieszczono w tym opracowaniu. Tak więc może ono stanowić materiał dydaktyczny, nie tylko dla studentów kierunku wychowania fizycznego, fizjoterapii ale również dla nauczycieli wychowania fizycznego, terapeutów i wszystkich prowadzących zajęcia ruchowe. Ruch jest środkiem oddziaływania w wielu sferach życia – najważniejsze jednak jest, aby umiejętnie go dobierać w zależności od potrzeb, stanu, możliwości i realizowanego zadania.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj