ebook Refleksyjna regulacja ryzyka w ochronie danych osobowych. Podstawy teoretyczne i praktyka działalności Prezesa UODO - Maciej Pichlak,Klaudia Gaczoł

Refleksyjna regulacja ryzyka w ochronie danych osobowych. Podstawy teoretyczne i praktyka działalności Prezesa UODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadziło stosunkowo mało dotąd w Polsce znaną strategię refleksyjnej, opartej na ryzyku regulacji. Ta normatywna nowość stanowi istotne wyzwanie poznawcze i praktyczne. Niniejsza książka odpowiada na pytanie, na czym polega refleksyjna i oparta na ryzyku regulacja. W części teoretycznej analizowane są różne sposoby pojmowania refleksyjności i ryzyka w regulacji. Część praktyczna stanowi prezentację wyników badań, których celem było ustalenie, w jakim stopniu te teoretyczne konstrukcje znajdują swoje odbicie w działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. * Książka stanowi bardzo udaną próbę połączenia perspektywy filozofii społecznej, dogmatycznoprawnej oraz empirycznej w badaniu niezwykle istotnej praktyki, jaką jest ochrona danych osobowych. Zasługą autorów jest zwłaszcza przeprowadzenie badań empirycznych, co w polskiej nauce prawa jest dość rzadkie. Publikacja z pewnością będzie stanowić wartościowy wkład do dyskusji na temat tworzenia prawa oraz ochrony danych osobowych. Jest także ważnym potwierdzeniem prawd w innych dyscyplinach oczywistych, że teoretyczne modele i koncepcje zaczynają „błyszczeć”, gdy znajdują empiryczne ugruntowanie. Dr hab. Maciej Wojciechowski, Uniwersytet Gdański Monografia proponuje bardzo trafny, czytelny i filozoficznie owocny sposób omówienia tematu. Trudne intelektualnie treści prezentuje czytelnikowi w sposób maksymalnie przejrzysty, przystępny, bez „wysilania się” na komplikowanie narracji zbędnymi wypowiedziami specjalistycznymi czy nadmiernie wyszukanym naukowym żargonem. Część empiryczna przedstawiona w formie wykresów i grafów daje czytelnikowi wizualne możliwości uchwycenia wyników badań. Dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj