ebook Rada Nadzorcza w Banku Spółdzielczym - Joanna Benyskiewicz,Czesława Kosturek,Anna Narloch,Wojciech Pietrzykowski,Renata Błaszak,Zygmut Miętki

Rada Nadzorcza w Banku Spółdzielczym

Nowa pozycja wydawnicza BODiE poświęcona jest funkcjonowaniu rady nadzorczej banku spółdzielczego w otoczeniu instytucjonalnym, obowiązkom w świetle uregulowań prawnych i m.in. zadaniom w procesie nadzoru nad systemem zarządzania bankiem. Zwrócono w niej również uwagę na zagadnienia rachunkowości bankowej, sprawozdanie finansowe banku i analizę wskaźnikową banku oraz omówiono rolę rady nadzorczej w ocenie rentowności produktów i usług bankowych. Szerzej omówiono rolę rady nadzorczej w procesie planowania, oceny i analizy wyników działania banku. Publikacja pod redakcją merytoryczną dr. hab. prof. Uniwersytetu Gdańskiego Eugeniusza Gostomskiego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj