ebook Rachunkowość podatkowa i sprawozdawczość finansowa. Aspekty prawne i podatkowe - Maria Supera-Markowska

Rachunkowość podatkowa i sprawozdawczość finansowa. Aspekty prawne i podatkowe

Zrozumienie podstawowej problematyki rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz ich związków z prawem podatkowym wywołuje wiele problemów teoretycznych i praktycznych. Publikacja w sposób interdyscyplinarny przedstawia zagadnienia zarówno prawa bilansowego, jak i podatkowego, a także innych gałęzi prawa istotnych dla ustalenia i prawidłowego wypełniania obowiązków w zakresie obowiązków podatkowych. Niewątpliwą zaletą opracowania jest wskazanie przez autorkę licznych przykładów. Autorka omawia m.in.: • zakres podmiotowy rachunkowości, • pojęcia, zasady i funkcje rachunkowości, • obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej, • związki rachunkowości finansowej z prawem podatkowym oraz rachunkowością podatkową. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla adwokatów i radców prawnych, księgowych, doradców podatkowych oraz menedżerów. Zainteresuje pracowników administracji publicznej, a także studentów studiów podyplomowych i wykładów specjalizacyjnych z tego zakresu.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj