ebook Psychologia I Zagadnienie Wartości - Stanisław Brzozowski

Psychologia I Zagadnienie Wartości

Artykuł Stanisława Brzozowskiego „Psychologia i zagadnienie wartości” ukazał się po raz pierwszy w piśmie „Przegląd Społeczny” 1906, nr 10 z 21 maja i nr 11 z 26 maja. Część końcowa (akapit od słów „Dyskusje z powodu teorii wartości”) drukowana była pod tytułem Kilka słów o teorii wartości w nrze 12 z 2 czerwca 1906 r.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj