ebook Przyroda. Wybrane zagadnienia - Iwona Jaszczuk,Bogdan Kluczyński

Przyroda. Wybrane zagadnienia

Przyroda. Wybrane zagadnienia to pozycja edukacyjno-naukowa. Publikacja zawiera wiele tak dobranych tematów przyrodniczych, by zainteresowały możliwie szerokie grono Czytelników – poprzez walory poznawcze w ogólności (dzieje oraz podstawy wiedzy o Wszechświecie, szczególne cechy i funkcje roślin oraz zwierząt, pochodzenie roślin uprawnych, rola przyrody w kulturze i cywilizacji, itp.), jak i te związane z naszym codziennym życiem (przystosowania do życia w skrajnych warunkach, przewidywane zmiany klimatu, odżywianie, odzienie, leczenie, łowiectwo, potrzeba działań w dziedzinie ochrony przyrody, itp.). Informacje w poszczególnych zagadnieniach są w większości oparte na aktualnej literaturze przedmiotowej. Z całą pewnością książka może być przydatna dla wszystkich Czytelników zainteresowanych poszerzeniem wiedzy przyrodniczej, nie wyłączając tych, którzy zajmują się profesjonalnie innymi dziedzinami wiedzy.Spis treści WSZECHŚWIAT (opr. Bogdan Kluczyński)…................................................................................12 1.1.Wielki Wybuch i początkowe fazy rozwoju................................................................................12 1.2. Ewolucja i przewidywany kres....................................................................................................26 1.3. Wielkie struktury.........................................................................................................................36 1.4. Gwiazdy …..................................................................................................................................51 1.5. Układ Słoneczny..........................................................................................................................62 1.6. Słońce i przewidywane skutki kresu jego istnienia.....................................................................72 1.7. Planety Układu Słonecznego …..................................................................................................86 1.8. Małe ciała Układu Słonecznego …...........................................................................................103 1.9. Eksploracja kosmosu.................................................................................................................122 ZIEMIA          (opr. Bogdan Kluczyński)........................................................................................148 2.1. Zmienna natura planety.............................................................................................................148 2.2. Klimat …...................................................................................................................................153 2.2.1. Niespodzianki klimatyczne....................................................................................................153 2.2.2. Efekt cieplarniany...................................................................................................................159 2.3. Formy życia na Ziemi w warunkach ekstremalnych.................................................................172 2.4. Przystosowania i strategie zwierząt ułatwiające przetrwanie....................................................182 2.5. Przystosowania i strategie człowieka w skrajnych warunkach klimatycznych.........................211 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI                                      (opr.: Bogdan Kluczyński – pkt. 3.1.-3.4.; Iwona Jaszczuk – pkt.3.5-3.6.).....................................238 3.1. Skomplikowany charakter naszego klimatu..............................................................................238 3.2. Zmiany klimatu Polski w przeszłości …...................................................................................242 3.3. Spodziewane zmiany naszego klimatu  w przyszłości..............................................................249 3.4. Ochrona przyrody w Polsce …..................................................................................................257 3.5. Meandry Programu Natura 2000...............................................................................................287 3.6. Idea korytarzy ekologicznych....................................................................................................293 ROŚLINY I GRZYBY O SZCZEGÓLNYCH CECHACH  I WŁAŚCIWOŚCIACH        (opr. Bogdan Kluczyński)................................................................................................................296 4.1. Rośliny naczyniowe..................................................................................................................296 4.1.1. Anomalie i deformacje w rozwoju.........................................................................................297 4.1.2. Rekordowe wielkości roślin i ich organów............................................................................303 4.1.3. Dysproporcje organów oraz niektórych funkcji życiowych roślin........................................313 4.1.4. „Odmieńcy” w rodzinach roślin.............................................................................................327 4.1.5. Jemioła – skomplikowany półpasożyt....................................................................................335 4.2. Toksyczność w świecie roślin...................................................................................................342 4.2.1. Wśród roślin wyższych …......................................................................................................342 4.2.2. Wśród ozdobnych w domach, szklarniach i ogrodach...........................................................352 4.3. Trujące grzyby kapeluszowe.....................................................................................................363 4.4. Rośliny przeciwnowotworowe..................................................................................................376 DRZEWA – NAJWIĘKSZE ROŚLINY LĄDOWE (opr. Bogdan Kluczyński).............................395 5.1. Kształty wizytówką drzew........................................................................................................395 5.2. Świadkowie odległej historii …................................................................................................401 5.3. Żywe „drapacze chmur” ….......................................................................................................409 5.4. Mieszkanie w pniu drzewa do wynajęcia..................................................................................414 5.5. Drzewa święte...........................................................................................................................419 5.6. Drzewa magiczne......................................................................................................................431 5.7. Drzewa słynne...........................................................................................................................449 5.8. Drzewa na wieczność................................................................................................................460 5.9. Od zamawiania do leczenia za pomocą drzew..........................................................................469 ŚWIATOWE ROLNICTWO                                                                    (opr.: Bogdan Kluczyński – pkt. 6.1.-6.2.; Iwona Jaszczuk – pkt.6.3-6.6.).....................................481 6.1. Użytkowanie ziemi....................................................................................................................481 6.2. Pochodzenie roślin uprawnych i ochrona ich zasobów genowych............................................494 6.2.1. Zboża......................................................................................................................................512 6.2.2. Rośliny bulwiaste i korzeniowe..............................................................................................530 6.2.3. Rośliny strączkowe.................................................................................................................545 6.2.4. Warzywa.................................................................................................................................558 6.2.5. Używki i przyprawy...............................................................................................................574 6.2.6. Owoce …................................................................................................................................599 6.2.7. Rośliny cukrodajne.................................................................................................................629 6.2.8. Rośliny oleiste........................................................................................................................641 6.2.9. Rośliny włóknodajne..............................................................................................................665 6.2.10. Rośliny kauczukodajne.........................................................................................................680 6.3. Jadalne rośliny dziko rosnące....................................................................................................688 6.4. Filozofia rolnictwa ekologicznego............................................................................................691 6.5. Żywność a zdrowie....................................................................................................................697 6.6. Programy rolnośrodowiskowe...................................................................................................700 ŚWIAT ZWIERZĄT                                                                                (opr.: Bogdan Kluczyński – pkt. 7.1-7.3, 7.5.,7.7.-9.9; Iwona Jaszczuk – pkt. 7.4, 7.6, 7.10.).......703 7.1. Dzieje oswajania i udomawiania zwierząt wraz  z kalendarium...............................................703 7.1.1. Pies.........................................................................................................................................739 7.1.2. Kot domowy...........................................................................................................................752 7.1.3. Trzoda domowa......................................................................................................................763 7.1.4. Ptactwo domowe....................................................................................................................773 7.1.5. Zwierzęta juczne....................................................................................................................782 7.1.6. Zwierzęta pociągowe..............................................................................................................791 7.1.7. Zwierzęta bojowe...................................................................................................................799 7.1.8. Zwierzęta hodowane dla rozrywki i przyjemności.................................................................814 7.2. Zwierzęta w służbie nauki i postępu.........................................................................................826 7.3. Słowo w obronie zwierząt.........................................................................................................834 7.4. Dobrostan zwierząt....................................................................................................................847 7.5. Osobliwe i pożyteczne owady...................................................................................................851 7.5.1. Mrówki...................................................................................................................................851 7.5.2. Pszczoły..................................................................................................................................861 7.6. Ogród przydomowy w ochronie owadów.................................................................................876 7.7. Zwierzęta jadowite, pasożytnicze i trujące...............................................................................879 7.7.1. Zarys problemu......................................................................................................................879 7.7.2. Jadowite bezkręgowce...........................................................................................................883 7.7.3. Jadowite kręgowce ................................................................................................................889 7.7.3.1. Węże....................................................................................................................................896 7.7.4. Pijawki i ich zastosowanie w lecznictwie..............................................................................902 7.8. Wybrana zwierzyna łowna........................................................................................................910 7.8.1. Jeleń europejski ….................................................................................................................910 7.8.2. Sarna.......................................................................................................................................923 7.8.3. Łoś zwyczajny........................................................................................................................934 7.8.4. Daniel.....................................................................................................................................942 7.8.5. Muflon....................................................................................................................................951 7.8.6. Dzik........................................................................................................................................959 7.8.7. Zając szarak............................................................................................................................973 7.9. Drapieżniki …...........................................................................................................................986 7.9.1. Wilk........................................................................................................................................986 7.9.2. Lis.........................................................................................................................................1009 7.9.3. Ryś …...................................................................................................................................1032 7.10. Polowania – za i przeciw......................................................................................................1043 PRZYRODA – KULTURA – CYWILIZACJA (opr. Iwona Jaszczuk)........................................1046 8.1. Czy istnieje światopogląd naukowy? ….................................................................................1046 8.2. Rola nauki w kulturze i cywilizacji.........................................................................................1052 8.3. Rola przyrody w kulturze i cywilizacji...................................................................................1055 8.4. Rola rolnictwa w kulturze i cywilizacji...................................................................................1057 8.5. Kulturowe znaczenie kuchni …..............................................................................................1060 8.6. Zagadnienia konsumpcji ekologicznej....................................................................................1064

Dodaj komentarz


Jeśli podręczniki szkolne byłyby tworzone tak dobrze jak ta książka, uczniowie czytaliby je z przyjemnością. Puki co pozostaje im sięgnąć do tej fantastycznej książki i korzystać do woli.

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj