ebook Przydział odzieży i obuwia roboczego - Michał Łyszczarz

Przydział odzieży i obuwia roboczego

Obowiązkiem dyrektora jako osoby reprezentującej pracodawcę – szkołę jest dbanie, aby na każdym stanowisku pracy pracownik mógł wykonywać obowiązki służbowe zgodnie z regułami bhp. W związku z tym dyrektor musi zadbać, aby w miarę potrzeb wybrane stanowiska pracy zostaływyposażone w odzież i obuwie robocze. Środki te powinny być zapewnione pracownikom nieodpłatnie. Istnieje także możliwość, by pracownik korzystał z własnej odzieży i obuwia roboczego, jednak wówczas dyrektor powinien wypłacić mu stosowny ekwiwalent. Sprawdź, o czym pamiętaćw związku z wyposażeniem stanowisk pracy w szkole w odzież i obuwie robocze!

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj