ebook Przewodnik do ćwiczeń z antropologii - Stanisław Gołąb,Maria Chrzanowska

Przewodnik do ćwiczeń z antropologii

Antropologia jest wieloaspektową nauką porównawczą, zajmującą się biologiczną zmiennością człowieka jako wynikiem oddziaływania czynników genetycznych i wpływów środowiska zewnętrznego w procesie filo- i ontogenezy. „Przewodnik” został pomyślany – przede wszystkim – jako zbiór reprezentatywnych danych antropometrycznych, dotyczących progresywnej fazy ontogenezy. Dane te, po poddaniu stosunkowo prostym analizom statystycznym i ujęciom graficznym, umożliwiają: – poznanie ontogenetycznej zmienności podstawowych cech somatycznych i proporcji ciała w aspekcie dymorfizmu płciowego, – zdobycie umiejętności posługiwania się normami i standardami rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz metodami oceny wieku biologicznego, – praktyczne zapoznanie się z metodami przewidywania dorosłej wysokości ciała, określania typów somatycznych, szacowania składu tkankowego ciała oraz oceny postawy ciała.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj