ebook Przekład w komunikowaniu medialnym. Wybrane zagadnienia na podstawie polskich przekładów rosyjskich tekstów prasowych - Alicja Pstyga

Przekład w komunikowaniu medialnym. Wybrane zagadnienia na podstawie polskich przekładów rosyjskich tekstów prasowych

Książka Alicji Pstygi Przekład w komunikowaniu medialnym. Wybrane zagadnienia na podstawie polskich przekładów rosyjskich tekstów prasowych to niewielki zbiór analiz i refleksji obejmujących istotną sferę współczesnej przestrzeni komunikacyjnej: międzykulturowy i międzyjęzykowy dialog medialny dokonujący się za pośrednictwem tłumaczy. Autorka słusznie rozpoczyna i kończy swą pracę zarysowaniem tej szerokiej perspektywy, w której przekład staje się miejscem i środkiem spotkań różnych tożsamości (indywidualnych - autorów i tłumaczy - oraz zbiorowych, etnicznych i kulturowych). Na uwagę zasługuje też wyróżnienie przez Autorkę Słowiańszczyzny jako kontekstu kulturowego omawianych zagadnień.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj