ebook Przedstawicielstwo celne w międzynarodowym obrocie towarowym - Ewa Gwardzińska

Przedstawicielstwo celne w międzynarodowym obrocie towarowym

Przedstawicielstwo celne w międzynarodowym obrocie towarowym jest opracowaniem ważnego i aktualnego tematu. Stanowi kompendium wiedzy o usługach celnych, podmiotach je świadczących, otoczeniu instytucjonalnym oraz procedurach celnych. Autorka wykazuje się bardzo dużą wiedzą na temat usług i procedur celnych, kształtu systemu usług celnych w Polsce, Unii Europejskiej i w innych państwach. Jest przekonywująca w dyskusji z innym autorami, wskazuje istotne wnioski de lege ferenda. Szczególnie inte­resującym wątkiem wydaje się rola czynnika czasu trwania usług celnych. Czynnik ten determinuje poszczególne transakcje, ocenę sprawności działania konkretnych przedsta­wicieli celnych oraz całych systemów krajowych obsługi celnej. Z recenzji dr hab. Igora Postuły

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj