Przedsiębiorstwo w kontekście niepewności. Aspekty poznawcze i emocjonalne

Fragment recenzji prof. dr hab. Łukasza Sułkowskiego: Prezentowany temat monografii, jak i jej zawartość, stanowią rozbudowaną i pogłębioną analizę problematyki zarządzania w odniesieniu do sytuacji niepewności. Treść monografii odpowiada współczesnym problemom i wyzwaniom stawianym przed menedżerami i zarządzającymi.Recenzowana monografia swoją problematyką wpisuje się w zmiany, jakie zachodzą w ostatnich czasach w otoczeniu organizacji. Tematyka jest tym bardziej aktualna ze względu na globalne zagrożenie rozpowszechniającym się koronoawirusem COVID-19. To niewątpliwie sytuacja budząca dużą niepewność zarówno wśród społeczeństwa, jak i zarządzających w różnych obszarach gospodarki. Autor monografii podjął się trudnej analizy z uwagi na słabo eksplorowany obszar procesu zarządzania. W monografii nie tylko przestawiono aspekty poznawcze opisywanej problematyki, ale również odniesiono się do sfery emocjonalnej. Dlatego też monografia pozwala lepiej zrozumieć istotę problemów zarządzania, które wynikają z wieloaspektowości problematyki związanej z opisywanym i analizowanym obszarem.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj