ebook Propedeutyka leśnictwa - Władysław Kusiak

Propedeutyka leśnictwa

Leśnictwo łączy wiadomości z wielu odległych dziedzin – nauk przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych. Leśnik musi zatem znać się zarówno na hodowli lasu, jak i geodezji leśnej, umieć realizować zadania związane z ochroną przyrody, być obeznany z maszynowym pozyskaniem drewna oraz z łatwością poruszać się w zagadnieniach z ekonomiki, zarządzania i informatyki, a także edukacji i historii. Zrozumienie podstawowych pojęć, problemów oraz zagadnień związanych z leśnictwem i gospodarką leśną nie jest łatwe. Mamy nadzieję, że „Propedeutyka leśnictwa” może być użyteczna dla osób, które nie stykając się z tym zawodem, często mają błędne wyobrażenie o pracy leśnika, kojarzonej zazwyczaj stereotypowo z lasem, leśniczówką, polowaniem i spokojem.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj