ebook Projekty strategiczne w mieście poprzemysłowym - Adam Drobniak

Projekty strategiczne w mieście poprzemysłowym

Główny problem badawczy pracy został sformułowany następująco: W jaki sposób dokonywać oceny ekonomicznej projektów strategicznych na etapie ich identyfikacji, opracowania koncepcji oraz szczegółowego definiowania, biorąc pod uwagę warunki wewnętrzne i zewnętrzne tworzone przez miasto poprzemysłowe na podstawie kryteriów efektywności i skuteczności realizacji projektu? Celem pracy jest stworzenie nowego, kompleksowego podejścia koncepcyjnego w zakresie metodologii ekonomicznej oceny projektów strategicznych planowanych w miastach poprzemysłowych – nadającej się do wykorzystania na etapach identyfikacji pomysłów na projekty, tworzenia ich koncepcji oraz szczegółowego definiowania – opierającej się na kryteriach efektywności i skuteczności. Przedmiotem pracy jest metodyka oceny projektów strategicznych planowanych w mieście poprzemysłowym. Przyjęty cel cele poznawcze, metodyczne i praktyczne determinują jej układ, który zawiera trzy zasadnicze części obejmujące analizę problemu, formułowanie rozwiązania problemu oraz jego weryfikację empiryczną.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj