ebook Profilaktyczna ochrona zdrowia nad pracownikami. Komentarz - Adam Pisarczuk

Profilaktyczna ochrona zdrowia nad pracownikami. Komentarz

Niniejsza publikacja stanowi komentarz do podstawowym aktów prawnych regulujących system ochrony zdrowia osób pracujących. Komentarz obejmuje swą treścią aktualne brzmienie aktów prawnych dotyczących służby medycyny pracy, profilaktycznych badań lekarskich i profilaktycznych napojów i posiłków. Pozwala tym samym na usystematyzowanie wiedzy oraz podejścia do poruszanych zagadnień. Publikacja szczególnie polecana w sytuacjach: 1) potrzeby wyjaśnienia istoty profilaktycznej ochrony zdrowia pracujących, 2) określenia zadań służby medycyny pracy, 3) wyjaśnienia znaczenia pojęć czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, dla potrzeb oceny stanu zdrowia, 4) odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne należy uwzględniać w skierowaniu na badania, 5) szczegółowej odpowiedzi na pytanie, kiedy należy zapewniać profilaktyczne posiłki i napoje. Publikacja przeznaczona dla pracodawców, pracowników służby bhp, pracowników działu kadr, społecznych inspektorów pracy oraz osób wykonujących zadania służby medycyny pracy. Komentarz stanowi również doskonałą pomoc dydaktyczną dla studentów oraz słuchaczy szkół policealnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj