ebook Profesjonalne wytwarzanie oprogramowania z zastosowaniem Scruma i usług Azure DevOps - Richard Hundhausen

Profesjonalne wytwarzanie oprogramowania z zastosowaniem Scruma i usług Azure DevOps

Opanowanie sprawdzonych procesów poprawiających wytwarzanie opro-gramowania przy wykorzystaniu Scruma i usług Azure DevOps Ten przewodnik może pomóc każdemu zespołowi twórców oprogramowania w planowaniu, śledzeniu i zarządzaniu pracą znacznie skuteczniej, łącząc wiodącą obecnie platformę projektowania zwinnego (Scrum) i zestaw narzędzi firmy Microsoft do zarządzania cyklem życia aplikacji oraz stosowania metodologii DevOps (Azure DevOps). Uznany ekspert w dziedzinie Scruma Richard Hundhausen dokładnie omawia tworzenie zespołu, listy Backlog, Sprinty, plany testów, współpracę, ciągłe doskonalenie, Azure Boards, Azure Test Plans oraz rzeczywiste kompromisy związane z DevOps. W książce można znaleźć praktyczne porady od doświadczonych profesjonalnych Developerów Scruma. Aby ten przewodnik był jeszcze bardziej wartościowy, Hundhausen zorganizował go w taki sposób, aby uzupełniał popu-larny program PSD (Professional Scrum Developer) organizacji Scrum.org, który współtworzył z Kenem Schwaberem ze Scrum.org będącym autorem wstępu do tej książki. Richard Hundhausen – profesjonalny trener Scruma (Professional Scrum Trainter) pokazuje, jak: • Pogłębić swoją wiedzę na temat ram Scruma w oparciu o Przewodnik po Scrumie z 2020 roku. • Zapewniać sprawdzone planowanie i śledzenie elementów roboczych oraz szybko uzyskiwać korzyści z zastosowania tablic Azure Boards. • Usprawnić wstępne zadania Scruma wykonywane przed pierwszym Sprintem. • Korzystać z usług Azure DevOps do tworzenia i zarządzania listami Backlog, planować Sprinty i współpracować podczas ich trwania z innymi członkami zespołu. • Poprawić skalowanie przy użyciu platform Scaled Professional Scrum oraz Nexus. • Rozpoznawać, które praktyki mogą być najbardziej efektywne bez użycia narzędzi. • Definiować i optymalizować przepływy zadań w zespole, pokonywać typowe dysfunkcje oraz przekształcać się w wydajny zespół Professional Scrum Team. O tej książce • Książka jest przeznaczona dla każdego, kto pracuje z zasadami Scruma i na nich polega, w tym dla programistów, projektantów, architektów, testerów, analityków biznesowych, Product Ownerów, Scrum Masterów, menedżerów i in-nych zainteresowanych. • Skupia się ona głównie na wykorzystaniu Scruma przy wytwarzaniu produktów programowych, ale może też wspie-rać rozwój rozwiązań adaptacyjnych dla dowolnego złożonego problemu. O autorze Richard Hundhausen, prezes Accentient, pomaga organizacjom i zespołom zajmującym się tworzeniem oprogramo-wania w dostarczaniu lepszych produktów dzięki zrozumieniu i wykorzystaniu usług Azure DevOps i Scruma. Jest pro-fesjonalnym trenerem Scruma (Professional Scrum Trainer) i współtworzył ramy Nexus scaled Scrum. Jako programista, konsultant i szkoleniowiec z niemal 40-letnim doświadczeniem rozumie, że oprogramowanie jest tworzone i dostar-czane przez ludzi, a nie przez procesy lub narzędzia. Można się z nim skontaktować pod adresem [email protected]

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj