ebook Procesy innowacji i wiedzy w przedsiębiorstwach - Zdzisław Piątkowski,Wojciech Żebrowski,Anna Kułakowska,Anna Mazur,Lidia Zys,Agnieszka Anna Bitkowska

Procesy innowacji i wiedzy w przedsiębiorstwach

Celem opracowania jest próba zrozumienia procesów tworzenia innowacji i wiedzy w przedsiębiorstwach, pomiar tych procesów tworzenia oraz ocena poziomu koncentracji procesów innowacji. Istotnym celem opracowania jest zidentyfikowanie barier przepływu wiedzy w przedsiębiorstwach, które mogą być jednocześnie barierami tworzenia innowacji opartych na wiedzy. Główne problemy, jakie podejmujemy w monografii, dotyczą społecznych i kulturowych aspektów procesów tworzenia innowacji opartych na wiedzy, problemu przepływu wiedzy oraz barier jej przepływu. Wydaje się, iż wiedza na ten temat jest wciąż niewystarczająca, zwłaszcza w Polsce. Konieczne wydaje się także opracowanie nowych metod badania procesów innowacji i wiedzy. W dotychczasowych badaniach nad procesami innowacji dominowała metodologia ilościowa, która nie jest najlepiej dostosowana do badania społecznych i kulturowych aspektów tych procesów. Zdolność tworzenia innowacji mierzona była zwykle skalą i intensywnością nakładów na B+R, liczbą patentów, rzadziej już zdolnościami wejścia w złożone sieci powiązań między nauką a praktyką. Po gruntownym przestudiowaniu literatury i wyników badań na temat procesów innowacji autorzy opracowania doszli do przekonania, że badanie procesów innowacji powinno łączyć metody jakościowe z metodami ilościowymi. Badania nad innowacjami powinny opierać się m.in. na badaniu postaw i zachowań pracowników wobec dzielenia się informacjami i wiedzą, na badaniu procesów tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach, ale także na badaniu dynamiki sieci powiązań tworzonych i utrzymywanych przez pracowników w wyniku powtarzającego się cyklu wymiany informacji i wiedzy. Co więcej, badanie procesów tworzenia innowacji opartych na wiedzy powinno być podporządkowane określonej teorii wiedzy i jej przepływu. Jednym z problemów opracowania jest stworzenie metody oceny procesów powstawania innowacji opartych na wiedzy oraz zidentyfikowanie głównych barier przepływu wiedzy. Jeśli przyjmiemy, że umiejętność budowania dynamicznej sieci innowacji i wiedzy jest głównym czynnikiem decydującym o sukcesie przedsiębiorstw, warto przyjrzeć się tym procesom. Problem polega na tym, że ocena procesów tworzenia innowacji okazuje się bardziej złożona niż dotychczas sądzono. Nieustannie zmienia się zarówno teoria, jak i praktyka tworzenia innowacji, a to utrudnia wszelkie próby oceny tych procesów. Zgodnie z założeniami przyjmowanymi w opracowaniu, procesy tworzenia innowacji są procesami dynamicznymi i złożonymi. Innowacja i wiedza są raczej strumieniami niż zasobami. Co to oznacza? Jeśli przyjmiemy, że innowacje są czymś odmiennym niż dotychczas myślano, powstaje problem: jak badać strumienie innowacji i wiedzy? Jest to problem nowy i istotny dla nauki i praktyki zarządzania. Istnieje potrzeba opracowania metody badania strumieni innowacji i wiedzy w przedsiębiorstwach oraz metody oceny procesów innowacji.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj