ebook Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - Mirosław Włodarczyk,Zbigniew Góral,Krzysztof Walczak,Dominika Dörre-Kolasa,Krzysztof Wojciech Baran,Kamil Antonów,Monika Lewandowicz-Machnikowska

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prezentowany podręcznik w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Opracowanie uwzględnia zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dotyczą one w szczególności: monitoringu pracowniczego, zrzeszania się w związkach zawodowych, nowych uprawnień związków zawodowych. Publikacja składa się z pięciu zasadniczych działów: części ogólnej, indywidualnego prawa pracy, zbiorowego prawa pracy, procesowego prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych. Książka zawiera informacje zarówno o prawie obowiązującym (de lege lata), jak i o jego głównych tendencjach rozwojowych (de lege ferenda). Wywody w niej zaprezentowane odnoszą się do krajowego oraz międzynarodowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W znacznym zakresie przedstawiono zwłaszcza regulacje unijne. Szczególną uwagę autorzy poświęcili funkcjonowaniu praktyki, stąd liczne odwołania do judykatury, w tym Sądu Najwyższego. Adresaci: Podręcznik może być użytecznym narzędziem nie tylko w uniwersyteckim procesie dydaktycznym, lecz także dla praktyków działających w stosunkach pracy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj