ebook Prawo łowieckie - Witold Daniłowicz

Prawo łowieckie

Czytelnicy odnajdą tu omówienie wielu interesujących zagadnień, dotyczących m.in.: pojęcia, zakresu i źródeł prawa łowieckiego, kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego, zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej, konstrukcji i dzierżawy obwodu łowieckiego, majątku i funduszów kół łowieckich, wykonywania polowania i jego zakazu, szkód łowieckich, odpowiedzialności za naruszenie prawa łowieckiego. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się prezentowaną tematyką, a także dla myśliwych i leśników.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj