ebook Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne - Anna Hrycaj

Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne

Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw w postępowaniach restrukturyzacyjnych prowadzonych na podstawie ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. W publikacji przedstawiono podstawy otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych, ich skutki oraz przebieg. Autorka przybliża m.in.: istotę układu zawieranego przez dłużnika z wierzycielami, zakres obowiązywania układu oraz przesłanki jego uchylenia lub zmiany. W przystępny sposób przekazuje wiedzę dotyczącą omawianej problematyki, wzbogacając ją praktycznymi wskazówkami. Prezentowane zagadnienia są zilustrowane przykładami oraz orzeczeniami sądów restrukturyzacyjnych. Adresaci: Opracowanie będzie pomocą dla doradców restrukturyzacyjnych oraz osób, które zajmują się obsługą prawną przedsiębiorstwa w kryzysie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj