ebook Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe - Maria Supera-Markowska,Marek Waluga,Michał Bitner,Witold Modzelewski,Hanna Litwińczuk,Elżbieta Kornberger-Sokołowska,Piotr Karwat,Karolina Tetłak,Krzysztof Radzikowski,Elżbieta Chojna-Duch,Marcin Lachowicz,Maciej Ślifirczyk,Jakub Chowaniec,Hanna Elżbieta Litwińczuk,Marek Grzybowski,Elżbieta Irena Chojna-Duch

Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe

W publikacji w przystępny sposób omówiono: prawo finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych Unii Europejskiej, zagadnienia dotyczące zasad, źródeł i wykładni prawa podatkowego, ogólne materialne prawo podatkowe oraz szczegółowe prawo podatkowe w podziale na podatki dochodowe, obrotowe i majątkowe, publiczne prawo bankowe, z uwzględnieniem m.in. zagadnień dotyczących NBP, działalności bankowej, nadzoru bankowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz podstawowych kwestii Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. W podręczniku nie tylko wyjaśniono podstawowe instytucje i regulacje prawne, lecz także przedstawiono ocenę ich funkcjonowania w praktyce. Autorami opracowania są pracownicy Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adresaci: Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa, administracji i zarządzania, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych o profilu finansowym i podatkowym. Będzie cennym źródłem wiedzy dla praktyków specjalizujących się w finansach samorządowych, podatkach i bankowości.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj