ebook Prawo dronów. Bezzałogowe statki powietrzne w prawie Unii Europejskiej oraz krajowym - Magdalena Ostrihansky,Maciej Szmigiero

Prawo dronów. Bezzałogowe statki powietrzne w prawie Unii Europejskiej oraz krajowym

Jest to pierwsza na polskim rynku kompleksowa publikacja dotycząca bezzałogowych statków powietrznych, uwzględniająca krajowe i unijne regulacje prawne. Opracowanie odpowiada na wiele pytań dotyczących zakresu stosowania przepisów, zawiera praktyczne wskazówki zastosowania regulacji dla różnych podmiotów (pilotów, operatorów, pracodawców, lotnictwa państwowego) oraz przybliża często niezrozumiałe dla nieprawników zagadnienia. W książce omówiono m.in.: ramy, w których możliwe jest zgodne z prawem używanie dronów do wykonywania nie- których zadań publicznych, różne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi, zagadnienia prawne dotyczące projektowania, produkcji i obsługi dronów, a także zawarto krótkie objaśnienia mechanizmów i pojęć lotniczych. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla osób, które w swojej praktyce zawodowej będą stosować europejskie oraz krajowe przepisy regulujące używanie dronów, ich projektowanie, budowę, wprowadzanie na rynek itp. Mogą być to prawnicy (osoby świadczące pomoc prawną, sędziowie, urzędnicy administracji publicznej), a także osoby wykorzystujące bezzałogowe statki powietrzne w działalności profesjonalnej (przedsiębiorcy świadczący usługi przy ich użyciu, zajmujący się projektowaniem, budową, obrotem oraz osoby zaangażowane w proces certyfikacji). Od lipca każdy pilot drona musi być zarejestrowany - także tego z marketu. Przeczytaj wywiad z autorami >> Zmiany w prawie dotyczącym dronów wyjaśnia dr Maciej Szmigiero, radca prawny i współautor książki:

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj