ebook Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej - Krzysztof Rutkowski,Ireneusz Mirek,Piotr Pietrasz,Piotr Stanisławiszyn,Andrzej Melezini,Adam Bartosiewicz,Karol Piech,Ireneusz Krawczyk,Agnieszka Derkacz,Ewa Piechota-Oloś,Krzysztof Lasiński-Sulecki,Jan Czerwiński,Artur Nowak,Mirosława Laszuk,Ewa Gwardzińska,Grzegorz Musolf,Aleksander Tymoteusz Werner,Paweł Kowalczyk,Cezary Sowiński,Ewa Janik,Andrzej Marek Gorgol,Adam Bigas,Ewa Cisowska-Sakrajda,Wiesław Czyżowicz,Joanna Beata Kiszka,Julita Kostka-Twór,Robert Kubal,Artur Jan Mudrecki,Piotr Stanisław Stanisławiszyn,Andrzej Tatara

Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

W książce omówiono wybrane zagadnienia z zakresu podatku akcyzowego, prawa celnego oraz aspekty proceduralne. Opracowanie zawiera kwestie obecne w pracy organów oraz podmiotów gospodarczych, w tym: informatyzację postępowania podatkowego, ustalenie podatnika podatku akcyzowego w sytuacji nielegalnej produkcji albo nielegalnego przemieszczania wyrobów akcyzowych, stosowanie wiążącej informacji akcyzowej. Wszystkie tematy zaprezentowane zostały w sposób zwięzły i zrozumiały, a przedstawione stanowiska poparto orzeczeniami judykatury i poglądami doktryny. W pracy znaleźć można propozycje rozwiązań konkretnych problemów praktycznych w zakresie regulacji celnych i podatku akcyzowego. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla agentów celnych, doradców podatkowych, księgowych i pracowników biur rachunkowych obsługujących uczestników obrotu handlowego z krajami spoza Unii Europejskiej, a także podatników podatku akcyzowego. Zainteresuje również radców prawnych oraz pracowników administracji celnej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj