Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz

Prezentowana publikacja łączy cechy klasycznego komentarza do ustawy i systemowego opracowania z zakresu prawa autorskiego, które jest najdynamiczniej rozwijającą się dziedziną w polskim systemie prawa. Intencją autorów było z jednej strony odniesienie się do konkretnych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów komentowanej ustawy w praktyce obrotu i zaproponowanie rozwiązań kwestii spornych, a z drugiej – przedstawienie spójnego spojrzenia na omawianą materię normatywną. Komentarz zawiera obszerne omówienie zagadnień dotyczących m.in.: pojęcia przedmiotu prawa autorskiego, statusu twórcy, regulacji dotyczących umów prawnoautorskich, odpowiedzialności za naruszenie autorskich praw majątkowych. W komentarzu poddano pogłębionej, krytycznej analizie nie tylko przepisy prawa, lecz także – niejednokrotnie mało konsekwentne – orzecznictwo (w tym rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Autorami są osoby mające zarówno doświadczenia akademickie, jak i praktykę w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej. Rozmowa z Rafałem Sarbińskim

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj