ebook Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego - Kamil Sikora,Leszek Bielecki,Piotr Ruczkowski,Monika Augustyniak,Jerzy Stelmasiak,Marian Zdyb,Jarosław Czerw,Agnieszka Żywicka,Piotr Adam Tusiński,Paweł Woroniecki

Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego

Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materialnego prawa administracyjnego. Omówiono w nim kwestie dotyczące m.in.: pojęć, zasad i instytucji prawa administracyjnego, organizacji aparatu administracyjnego, w tym podmiotów administrujących niebędących organami władzy publicznej, podziału terytorialnego państwa. W książce skupiono się także na analizie wybranych norm części szczegółowej prawa administracyjnego, w szczególności: zagadnień prawa o zgromadzeniach, prawa o stowarzyszeniach, prawa o lasach, prawa bezpieczeństwa i porządku publicznego, administracyjnoprawnej reglamentacji dostępu do broni i amunicji, obrotu napojami alkoholowymi i wyrobami tytoniowymi, zmiany imion i nazwisk oraz prawa o aktach stanu cywilnego. W drugim wydaniu podręcznika uwzględniono wszystkie zmiany legislacyjne, jakie miały miejsce od czasu ostatniego wydania, a także uzupełniono książkę o nowe treści dotyczące sądowej i pozasądowej kontroli administracji publicznej oraz urzędów centralnych. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz kierunków pokrewnych, pracowników naukowych, osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje prawnicze, aplikantów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj