ebook Prawne aspekty współpracy mediów z organami właściwymi w zakresie bezpieczeństwa państwa - Marcin Konieczny

Prawne aspekty współpracy mediów z organami właściwymi w zakresie bezpieczeństwa państwa

Celem monografii jest ukazanie istoty i konsekwencji dezinformacji w reżimach demokratycznych i niedemokratycznych wraz z omówieniem i zaprezentowaniem prawnych aspektów przeciwdziałania dezinformacji determinowanych reżimem politycznym w kontekście wzmocnienia potencjału obronnego państwa. Do realizacji założeń ukazania różnic na tle ustroju politycznego posłużono się analizą historyczną ustroju państwa polskiego podzieloną na dwa okresy: do 1990 roku i po 1990 roku.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj