ebook Prawne aspekty jakości towarów - Bogusława Gnela,Paweł Dąbek,Piotr Kukuryk,Aleksandra Nowak-Gruca,Jacek Lachner,Jolanta Loranc-Borkowska

Prawne aspekty jakości towarów

Podręcznik jest nowością na polskim rynku wydawniczym. Omówiono w nim polskie i europejskie regulacje w zakresie prawnych wymogów bezpieczeństwa i jakości towarów. Układ podręcznika i jego treść są nowatorskie. Poruszane w nim zagadnienia nie wyczerpują prawnej problematyki jakości towarów, ale dotyczą najważniejszych zagadnień z jej zakresu. Przedstawiono w nim regulacje dotyczące: ogólnej problematyki jakości; pojęcia przedsiębiorcy i konsumenta (rozdział I); bezpieczeństwa produktów (rozdział II); normalizacji i jej wpływu na jakość produktów (rozdział III); jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (rozdział IV); oznaczania i informacji o towarze (rozdział V); cywilnoprawnej odpowiedzialności kontraktowej za niewłaściwą jakość towarów (rozdział VI); odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zwanej także odpowiedzialnością za produkt (rozdział VII); przedmiotów ochrony własności przemysłowej, czynów nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych oraz ich wpływu na jakość towarów (rozdział VIII), a także omówiono: instytucje ochrony praw konsumenta oraz rozstrzygania sporów konsumenckich (rozdział IX). Adresaci: Podręcznik jest przydatny przede wszystkim dla studentów towaroznawstwa oraz innych kierunków studiów związanych z problematyką jakości towarów. Może zainteresować także przedsiębiorców - producentów i konsumentów oraz organy i organizacje konsumenckie. Autorami podręcznika są pracownicy naukowi Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Niektórzy z nich prowadzą zajęcia dla studentów Wydziału Towaroznawstwa tego Uniwersytetu i uczestniczyli w programach badawczych tego Wydziału. Ponadto większość autorów ma status sędziego, adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj