ebook Praktyczne wskazówki, jak poprawnie wypełnić załączniki do wniosku o dofinansowanie - Karolina Bzowa

Praktyczne wskazówki, jak poprawnie wypełnić załączniki do wniosku o dofinansowanie

Skompletowanie wymaganych załączników do wniosków o dofinansowanie to często spore wyzwanie. Formularze załączników są odmienne, a ich struktura wynika ze specyfiki podmiotów organizujących dany konkurs. To, jakie załączniki są wymagane w ramach konkursu, w którym chcesz startować, określone jest wprost w dokumentach konkursowych. Skorzystaj z porad znajdujących się w e-booku i sprawdź, z jakimi załącznikami będziesz miał do czynienia najczęściej. W ebooku znajdziesz informacje m.in. o:- opisowym studium wykonalności projektu opisowe oraz finansowym studium wykonalności projektu - oświadczeniu lub potwierdzeniu dysponowania środkami zabezpieczonymi na realizację przedsięwzięcia- formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie- pełnomocnictwie dla osób podpisujących wniosek

Dzięki poradnikowi: dowiesz się, o jakie załączniki będziesz proszony najczęściej; poznasz kilka specyficznych załączników, wymaganych przy niektórych postępowaniach; będziesz wiedział, jaki kształt powinny mieć najczęściej wymagane załączniki i jakie informacje powinny tam się znaleźć (w ebooku znajdziesz przykłady!)

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj