ebook Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów - Anna Rawska-Skotniczny

Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów

Obciążenia według Eurokodów – teoria i praktyka! Pierwsza w kraju publikacja, w której uwzględniono praktycznie wszystkie aktualne normy obciążeniowe niezbędne do stosowania na etapie projektowania obiektów budowlanych. Książka jest niezbędnym wstępem i podstawą do projektowania wszelkich konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Dotyczy zagadnień określonych w Eurokodzie 1 – obciążeń. Uwzględnia najnowsze normy europejskie, w tym Eurokod 1990. Zostały w niej omówione: – podstawowe definicje związane z obciążeniami, – metodologia definiowania obciążeń w wybranych inżynierskich programach komputerowych, – wprowadzenie do Eurokodów obciążeniowych oraz charakterystyka norm, – oddziaływania stałe oraz zmienne, oddziaływania śniegiem, wiatrem, termiczne, obciążenia oblodzeniem i oddziaływania wyjątkowe, – oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji. Wydanie drugie uzupełniono o rozdział zawierający informacje dotyczące polskich norm z lat 1923–2010, a więc sprzed wprowadzenia Eurokodów. Skorzystają z niego projektanci, którzy będą dokonywać oceny stanu technicznego istniejących konstrukcji wybudowanych przed 2010 r. Książka zawiera przykłady obliczeniowe wynikające z wieloletniej praktyki projektowej i eksperckiej autorki. Są też podane przykłady katastrof budowlanych, których jedną z przyczyn było nieuwzględnienie danego obciążenia. Publikacja przeznaczona dla studentów budownictwa i architektury oraz ich wykładowców, a także projektantów oraz inżynierów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia ujęte w nowych normach. Pewne elementy mogą być wykorzystywane przez projektantów maszyn i urządzeń (np. żurawi wieżowych, urządzeń energetycznych) oraz inżynierów kierunków pokrewnych dla budownictwa (jak inżynieria środowiska, instalacje sanitarne).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj