ebook Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji - Adam Rak

Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji

Poradnik kompleksowo ujmujący procedury przygotowania procesu budowlanego w aspekcie jego oddziaływania na środowisko i uwzględniający obowiązujące procedury i przepisy prawne. Wdrażanie prawa wspólnotowego Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian przepisów prawnych i organizacyjnych związanych z procesem planowania, przygotowania i realizacji inwestycji. Szczególnymi regułami obwarowane są zwłaszcza przedsięwzięcia finansowane ze środków publicznych. Autor, korzystając z wieloletniego doświadczenia zdobytego podczas współpracy z inwestorami, jednostkami nadzorującymi i wykonawcami (mając na uwadze trudności ograniczające prawidłowe planowanie i przygotowanie procesu inwestycyjnego), omówił w książce: – miejsce i rolę inwestora oraz projektanta w procesie projektowym; – aktualne praktyki niesprzyjające opracowaniu dobrej jakościowo dokumentacji; – modele kontraktowe przygotowania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej ze wskazaniem powiązań między poszczególnymi opracowaniami; – podział prac projektowych na odrębne zamówienia i sposoby ich zamawiania, określając wady oraz zalety każdego wariantu; – procedury środowiskowych uwarunkowań na etapie przygotowania i realizacji inwestycji; – metodologię wyboru wykonawcy prac projektowych nie tylko na podstawie kryterium cenowego, lecz także na podstawie innych kryteriów, wymiernych i niewymiernych. Przedstawione procedury mogą stanowić użyteczne źródło informacji do przygotowania dokumentacji środowiskowej, w tym raportów oddziaływania na środowisko i środowiskowych planów zarządzania budowami. Książka jest przeznaczona dla pracowników wyspecjalizowanych jednostek gospodarczych zajmujących się planowaniem, przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych oraz odpowiednich wydziałów administracji samorządowej i państwowej. Z pewnością skorzystają z niej również studenci kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj