ebook Poza granice niepełnosprawności. Transgresja: uwarunkowania - mechanizmy - efekty w (re)konstrukcjach autobiograficznych osób bez barier - Tamara Cierpiałowska

Poza granice niepełnosprawności. Transgresja: uwarunkowania - mechanizmy - efekty w (re)konstrukcjach autobiograficznych osób bez barier

Autorka, opierając się na humanistyczno-emancypacyjnej wizji współczesnej pedagogiki specjalnej, przedstawia biografie ludzi, których życie, ale też osiągnięcia w spełnianiu siebie mogą być wzorem i inspiracją innych osób, tak zmagających się z konsekwencjami niepełnosprawności czy różnorodnych problemów życiowych, jak i tych postrzeganych jako pełnosprawni.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj