ebook Powrót pogan - Ks. Andrzej Zwoliński

Powrót pogan

Poganie z Convent of Unitarian Universalist Pagans – federacji zrzeszającej współczesnych pogan, w deklaracji pt. „W co wierzy współczesny poganin?” określili swe przekonania słowami: „Minimum dogmatów i maksimum eklektyzmu”. Współczesny poganin może więc w dowolny sposób interpretować starożytne tezy, komponować własną wiarę z elementów dowolnie wybranych z najróżniejszych tradycji, a nawet stwarzać swoją religię od początku – w sobie tylko wiadomy sposób i według własnych reguł. Rozróżnienia doktrynalne czy etyczne nie są istotne. Łączy je obcość, a nawet wrogość wobec chrześcijaństwa. Obecnie na nowo rozpaliła się debata nad znaczeniem pogaństwa i szamanizmu, zwłaszcza po słynnym tzw. „Synodzie Amazońskim”. Bałwochwalstwo i synkretyzm religijny zdają się napierać na bramy Kościoła. Niniejsza książka porusza wiele ważnych zagadnień, m.in: Konfrontacja chrześcijaństwa z pogaństwem Świat pogan w ocenie chrześcijańskiej Niebezpieczeństwo synkretyzmu religijnego Szamanizm we współczesnej muzyce i kulturze Formy obecności neopoganizmu Neopoganizm słowiański Neopoganie polscy Szamanizm Rytuały szamańskie

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj