ebook Powoływanie sędziów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich - Anna Michalak,Jarosław Sułkowski,Konrad Składowski,Anna Młynarska-Sobaczewska,Anna Chmielarz-Grochal,Patrycja Wrocławska,Marcin Strębelski,Piotr Chybalski,Timea Drinóczi

Powoływanie sędziów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich

Książka prezentuje wyniki badań naukowych przeprowadzonych w czternastu państwach europejskich, poświęconych prawnym i pozaprawnym uwarunkowaniom wyboru sędziów konstytucyjnych. W publikacji określono, w jakim stopniu historia, tradycja ustrojowa i kultura polityczno-prawna oddziałuje na wybór sędziów konstytucyjnych. Wskazano też na bezpośredni związek między rozwojem państwowości a zdolnością zapobiegania kryzysom politycznym i konstytucyjnym dotyczącym procedury wyborczej sędziego konstytucyjnego. Autorzy wykazują, że decydujące znaczenie dla efektywnego i niezakłóconego przeprowadzenia wyboru sędziego konstytucyjnego ma poziom kultury prawnej i politycznej oraz współdziałanie podmiotów zaangażowanych w tę procedurę. W publikacji podkreślono też wagę debaty publicznej, w której organizacje obywatelskie, gremia prawnicze, media mają możliwość poznania kandydatów na sędziów i dokonania oceny ich kwalifikacji. Adresaci: Monografia skierowana jest do przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego, ale również innych dyscyplin prawniczych oraz do politologów, a także - co bardzo ważne - polityków.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj