Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2017 - Katarzyna Trzpioła,Grzegorz Magdziarz

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2017

0,0

Warto zwrócić szczególną uwagę na różnice w regulacjach MSR/MSSF i UoR. Brak niektórych regulacji w ustawie o rachunkowości zezwala jednostkom, które nie są zobligowane do stosowania MSR, na wykorzystanie standardów w zakresie nieuregulowanym polskimi przepisami rachunkowymi

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj