ebook Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Książka zawiera charakterystykę podstawowych mechanizmów socjalizacji zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem socjalizacji zdrowotnej w rodzinie. Uzasadnia potrzebę promowania zdrowia, koncentrując się przede wszystkim na koncepcji szkoły promującej zdrowie. Prezentuje też teoretyczne i metodyczne założenia odnoszące się do wdrażania i realizacji edukacji zdrowotnej w szkole. Wszystkie te elementy są aktualne z uwagi na fakt obecności ścieżki edukacja prozdrowotna w podstawie programowej. Książka adresowana jest to nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych, zwłaszcza – pedagogiki zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Dodaj komentarz


Szkoda, ze nie są to materiały dla uczniów. Obrazek to sugerował :P

Aleksandra Skibińska - 4 kwietnia 2013 23:29

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj