ebook Wypisz, wymaluj, czyli jak robić notatki? - Piotr Krupiński

Wypisz, wymaluj, czyli jak robić notatki?

Poradnik skierowany głównie do osób młodych i studentów, poświęcony nieszablonowym technikom prowadzenia notatek na papierze i w formie elektronicznej. Autor konfrontuje również swoje własne doświadczenia z tego zakresu z wiedzą praktyczną zawartą w publikacji i proponuje zmiany mające na celu efektywniejsze tworzenie i korzystanie z notatek.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj