ebook Wskaźniki dotyczące potrąceń po zmianach w 2023 roku - Mariusz Pigulski

Wskaźniki dotyczące potrąceń po zmianach w 2023 roku

Pomniejszanie wynagrodzenia za pracę (odliczanie i potrącanie konkretnych kwot) jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych ustawowo. Pracodawca dokonując potrącenia w innych sytuacjach niż te uregulowane prawnie, naraża się na roszczenie podwładnego o zapłatę nienależnie potrąconego wynagrodzenia. Może ponieść też odpowiedzialność związaną z wykroczeniem przeciw prawom pracownika. Sprawdź, jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj