ebook Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania - Bogdan Piasecki

Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania

Upadki małych firm stanowią powszechne zjawisko w gospodarce i są traktowane jako naturalna konsekwencja procesów w niej zachodzących. Jednak wiedza na temat szczegółów tego zjawiska nie jest powszechnie znana. W praktyce najbardziej jej brak odczuwają menedżerowie i przedsiębiorcy decydujący o funkcjonowaniu firm, jednak konsekwencją nietraktowania tej problematyki z należytą uwagą są także zaniedbania w działaniach legislacyjnych oraz brak koncepcji rozwiązywania problemów małych firm w przypadku zagrożenia upadkiem. W szczególności dotyczy to okresu spowolnienia gospodarczego. Coraz bardziej widoczna staje się potrzeba pogłębienia wiedzy w tym zakresie i jej praktycznego zastosowania w małych firmach. Treści zawarte w książce umożliwiają weryfikację powszechnie panujących opinii na temat powodów upadku małych firm w Polsce w ostatnich latach i zdefiniowanie symptomów, które poprzedzają taki upadek. Autorzy koncentrują się na: doświadczeniach z krajów europejskich w zakresie zapobiegania niepowodzeniom gospodarczym, analizie przyczyn i symptomów upadku małych przedsiębiorstw, identyfikacji ich barier i progów rozwojowych oraz omówieniu strategii wczesnego ostrzegania i wyjścia z zagrożenia upadkiem. Publikacja jest skierowana nie tylko do środowisk naukowych i studentów zarządzania, ale także „praktyków gospodarczych” – przedsiębiorców, menedżerów małych przedsiębiorstw oraz decydentów, doradców i pracowników instytucji otoczenia biznesu.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj