ebook Problemy strefy euro - Romuald Poliński

Problemy strefy euro

Celem niniejszego studium jest analiza i ocena funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, jej kryzysu i przeprowadzanych reform, a także określenie istotnych przesłanek oraz kierunków realizacji tego projektu integracyjnego, mającego ważne znaczenie nie tylko dla państw członkowskich Unii Europejskiej, ale również dla całej Europy. Kryzys strefy euro zapoczątkowany w 2008 r. był splotem wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Mimo podjęcia w latach 2011–2014 reform systemu zarządzania gospodarczego strefa euro nie stała się stabilnym obszarem walutowym, a Unia Gospodarcza i Walutowa – procesem pełnowymiarowym i zakończonym. Książka przedstawia następujące zagadnienia: – geneza i historia UGiW; – warunki przyjęcia jednolitej waluty euro; – koszty i zagrożenia przyjęcia waluty euro; – korzyści przyjęcia waluty euro; – koordynacja polityki gospodarczej w strefie euro; – organizacja, mandat i funkcjonowanie bankowości centralnej w strefie euro; – strategia integracji Polski ze strefą euro; – kryzys strefy euro – przyczyny i przebieg; – reformy systemu zarządzania gospodarczego w strefie euro, nowy mechanizm stabilności finansowej i unia bankowa.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj