ebook Organizacja przepływu jednej sztuki w gnieździe - Joanna Czerska

Organizacja przepływu jednej sztuki w gnieździe

Przepływ jednej sztuki jest najefektywniejszym sposobem organizacji produkcji. Stosując to rozwiązanie, możesz skrócić długość cyklu produkcyjnego, zredukować wartość zapasów gotowych, zmniejszyć liczbę braków powstających w trakcie produkcji, wyeliminować czynności niedodające wartości produktowi, a także zrównoważyć obciążenie pracowników bezpośrednio produkcyjnych oraz ograniczyć powierzchnię produkcyjną. One Piece Flow można wdrożyć praktycznie wszędzie, mamy do czynienia z powtarzalnością operacji i zabiegów. To kwestia spojrzenia na problem z odpowiedniej perspektywy. Zobacz jakiej

Dodaj komentarz


Organizacja przepływu jednej sztuki w gnieździe, to bardzo ciekawy ebook, wraz z praktycznymi wskazówkami, rysunkami oraz kilkoma przykładami. Powyższy ebook zawiera:
1. Wymagania dla maszyn pracujących e gnieździe.
2. Projektowanie przestrzeni gniazda.
3. Zasilenie gniazda w materiał.
4. Kalkulacja i podział pracy między operatorów.
5. Sterowanie pracą w gnieździe przy zmianie popytu.
6. Obliczenia taktu pracy gniazda w zależności od liczby operatorów.

Rafał Kowalczyk - 8 listopada 2013 12:05

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj